Giỏ hàng

Pháp y

Pháp y Trimble là một cái tên mới cho giải pháp phần cứng và phần mềm hoàn chỉnh, được thiết kế dành riêng để hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật và tổ chức tư nhân trong việc giải quyết thách thức khó khăn nhất khi thu thập thông tin. Pháp y Trimble không chỉ được hỗ trợ bởi đội ngũ chuyên gia Trimble được đào tạo chuyên nghiệp, những người tuân thủ thực thi nhiệm vụ pháp luật; mà nó còn đi kèm với dịch vụ, đào tạo và hỗ trợ trên cả tuyệt vời của địa phương. Đây chính là giải pháp Pháp Y tất cả trong một “All-in-One”.

Chat với chúng tôi